Prosjektgruppen

Forskergruppen som er ansvarlig for prosjektet er tilknyttet Universitet i Agder og ved OsloMet – storbyuniversitetet . Forskningsprosjektet ledes av professor Liv Fegran.

 

Medlemmer i prosjektgruppen

Liv Fegran
Professor
Sølvi Helseth
Professor
Sveinung Berntsen
Professor
Gunhild Nordbø Marthinsen
Doktorgradsstipendiat

Samarbeidspartnere

Bjørn Bjorvatn
Professor

Samarbeidspartnere

© University of Agder 2022