Om prosjektet

Foreldre & søvn prosjektet starter våren 2019, og gjennomføres av forskere ved Universitetet i Agder (UIA) og OsloMet- storbyuniversitet. Målet er å få ny kunnskap om søvn hos foreldre til premature og terminfødte barn, og om sammenhengen mellom søvn, helse og livskvalitet etter fødsel . Dette trenger vi hjelp til!

Vi vil invitere 200 foreldrepar som enten har fått et prematurt (født før svangerskapsuke 37) eller terminfødt barn (født etter svangerskapsuke 37) til å delta.  Deltakelse innebærer at hver forelder besvarer en internettbasert spørreundersøkelse når barnet er 2, 6 og 12 måneder gammelt, og har på  søvnmåler og fører søvndagbok i 2 uker før spørreskjemaet besvares:

Bakgrunn for prosjektet

  • Søvn er viktig for alle mennesker, og viktig for å opprettholde helse og velvære.
  • Lite søvn kan gi redusert livskvalitet, mestringsevne og daglig ytelsesevne.
  • Søvnmangel over tid kan øke risikoen for psykisk og somatisk sykdom.
  • Mange foreldre opplever at søvnmønsteret endrer seg etter en fødsel.
  • I dag vet vi ikke nok om hva som skjer med foreldres søvnmønster over tid, og om sammenhengen mellom søvn, helse og livskvalitet i de to gruppene.
  • Ved å sammenlikne data fra foreldre til premature og terminfødte barn, vil vi kunne se etter forskjeller i søvn og helse, og på hvordan disse forholdene utvikler seg over tid.

Målet med foreldre & søvn prosjektet

  • Målet er å få mer kunnskap om søvn og helseforhold hos foreldre i barnets første leveår.
  • Resultatene fra prosjektet kan benyttes til å utvikle tiltak som kan forbedre foreldres søvn, helse og livskvalitet i fremtiden.

 

 

© University of Agder 2023