Tidslinje for prosjektet

Pilotstudie

Høsten 2018 vil ungdom på 9.trinn og deres foresatte på en utvalgt ungdomsskole delta i en pilotstudie for å teste ut rutiner tilknyttet gjennomføring av forskningsprosjektet

Deltakelse i forskningsprosjekt

Ungdom på 9. trinn på utvalgte skoler i Agder og Oslo/Akershus, og deres foresatte, vil høsten 2018 og januar 2019 få invitasjon til å delta i forskningsprosjektet Start Ung

Spørreskjema

Ungdom og foresatte som har samtykket til deltakelse vil  få en SMS eller e-post med lenke til spørreskjemaet som skal fylles ut

Trekning

Av de som har svart på det første spørreskjemaet vil åtte personer bli trukket ut til å vinne et gavekort på 500 kroner.

Mulig oppfølging

Deltakere vil høsten 2020 og høsten 2022 få en SMS eller e-post med lenke til et nytt spørreskjema som skal fylles ut.

© University of Agder 2022